سیکادا ۳۳۰۱ نام گروهی ناشناخته است

سیکادا ۳۳۰۱ نام گروهی ناشناخته است که در اوایل سال ۲۰۱۲ در اینترنت مشهور شد. آنها تصویری را منتشر کردند که از علاقه مندان دعوت می کرد راز نهفته در آن را آشکار کنند.اما کسی موفق نشد. منبع: سایت پی اس گیگ