سردترین نقطه کره زمین در قطب جنوب

سردترین نقطه کره زمین در قطب جنوب با دمای ۸۹٫۲ درجه زیر صفر و گرمترین نقطه، کویر لوت ایران با ۷۰٫۷ درجه بالای صفر ثبت شده است. منبع: سایت پی اس گیگ