وب سایت جالبی به نام essaytyper

وب سایت جالبی به نام essaytyper وجود دارد که در آن شما هر کلمه یا موضوعی بنویسید ظرف چند دقیقه مقاله ای مربوط به آن برای شما تایپ می کند !(برای دانشجوها خیلی کاربرد داره) منبع: سایت پی اس گیگ