ويليام شكسپير دقيقا در روزى كه به دنيا آمد در همان روز از دنيا رفت

ويليام شكسپير دقيقا در روزى كه به دنيا آمد در همان روز از دنيا رفت! وى در ۲۳ آپريل ۱۵۶۴ به دنيا آمد و ۵۲ سال بعد در ۲۳ آپريل از دنيا رفت. منبع: سایت پی اس گیگ